תוכנה לניהול בקרת שרות ליועצי מעליות

התוכנה המתקדמת לבקרות שרות למעליות דרגנועים ומסועים

ניהול רשימת הלקוחות ורשימת המעליות / מתקנים של כל לקוח

קליטת תסקירי הבודק ושילובם בדוח בקרת שרות השטח אוטומטית

תוכנית עבודה כולל ניהול תיאומים מראש

הפצה אוטומטית במייל, ניהול תור הפצה

מעקב ובקרת חשבוניות הלקוח (המתקבלות מחברות השרות)

הפקת חשבוניות אוטומטית ללקוחות על פי חוזה בקרת השרות מולם

קליטת תקבולים מהלקוחות, ניהול כרטיסי לקוח

מודול בסיס מזומן - הפקת חשבוניות מס אוטומטית במועד פרעון הצ'קים

הצעות מחיר, דוחות ניהוליים, מעקב גביה